Gebruik kranen

In deze matrix is aangegeven welke kraantypen in welk soort bedrijven gebruikt worden. Onder de button "Kraantypen" worden afbeeldingen van de soorten kranen getoond. Onder de button "Lokaties" voorbeelden in nog willekeurige volorde.

MatrixrevE

Onder de button "Kraanbouwers" staan bedrijven vermeld die zich bezig hebben gehouden met kraanbouw, ook zijn er nog aktieve bedrijven in opgenomen.

Onder "Projekten" zijn aktuele projekten opgenomen over advisering omtrent behoud en renovatie.

Tot ons genoegen blijkt dat er steeds meer kranen al dan niet op de oorspronkelijke lokatie behouden blijven soms met een nieuwe funktie.

Lokatie's Kranen
Gebruik kranen Lokatie's Kranen