Ontstaan

De Commissie Erfgoed in IJzer en Staal was een studiegroep onder auspici├źn van de Vereniging Bouwen met Staal. Het zg. Kranenprojekt is een in 2007 opgezette studie naar de geschiedenis van de ontwikkeling van lokatiegebonden kranen, zij gaat nu als zelfstandige werkgroep verder.

kraandetail225x174shkl Rdam5Wereld225x148shkl RijndijkSpijk225x163shkl

Aanleiding was ooit de vraag om een zinnig (her)gebruik van een kraan bij Mebin. Binnen de commissie vroeg men zich af wat de cultuurhistorische waarde van een kraan kon zijn. Zelf bezat men geen konkrete kennis van kranen. Wel was men op de hoogte van een aantal lokaties waar kranen om uiteenlopende reden behouden waren. Vooral vanwege de waarde in het (haven)ensemble (Rotterdam, Nijmegen). Ook bereikte ons vragen naar informatie over het mogelijk herplaatsen van kranen nabij heringerichte havens (Tilburg). Op deze vraag konden wij niet adequaat reageren. In de literatuur toen bleek het onderwerp nauwelijks aandacht gekregen te hebben, zomin als het onderdeel is van het landelijk beschermingsbeleid.

Op 20 februari 2007 zaten we met een grote groep geïnteresseerde deskundigen bijeen in het Havenmuseum te Rotterdam. Op basis van de schriftelijke inbreng van enkele leden hebben we nadien in een kleinere werkgroep doorgewerkt. Medio 2008 bleek dat een uitgever bereid was een dergelijk onderzoek in boekvorm te willen publiceren. Daarvoor moest nog veel veldwerk verricht worden. We schrijven dan 2011!!

Lopende het projekt worden we ook regelmatig betrokken bij behoudsakties en wordt advies gevraagd over de wijze van conserveren en/of restaureren.

In februari 2014 zijn we aanwezig in het MAS te Antwerpen bij de presentatie van het boek "750 jaar Haven-kranen in Antwerpen", aan ons de taak om in Nederland een dergelijk boek te maken?

Inmiddels hebben we op 19 februari 2015 de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) opgericht zodat we fondsen kunnen werven om meer vaart te zetten achter onze werkzaamheden.

Van de bezoekers aan de site wordt gevraagd om aanvullende beschikbare informatie (bv. literatuur) of reakties te (blijven) mailen, er wordt zeker nog nota van genomen!!

Mochten we U bij enig projekt van dienst zijn met adviezen, neemt u gerust kontakt met ons op, we kunnen al bogen op resultaten van onze adviezen. Kijk op de pagina "Projekten".

Onlangs bereikt ons het bericht dat een van de mede-initiatiefnemers van het Kranenprojekt Henk van Dijk is overleden. Een In Memoriam is op DEZE pagina opgenomen.

Ontstaan