NedSEK1


Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen

"Haal op die Hijs"

NedSEK2
NedSEK

Voor de alledaagse aktualiteit kunt u het best op onze Facebook pagina kijken. Onze Antwerpse collega's hebben ook een Facebook pagina. Onlangs is onze laatste Nieuwsbrief verschenen, deze kunt u hier ook lezen: Nieuwsbrief 2021-2 De andere Nieuwsbrieven staan op de pagina Literatuur.
In 2021 begonnen we met een Special met het onderwerp Overtomen (21 pagina's) Nieuwsbrief Overtomen

Op 14 november 2018 organiseerden wij het Symposium "Erfgoed met Haken en Ogen" in Amersfoort bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), onder de button Kranendagen vind u het programma en een beeldverslag van die dag. Wij presenteerden die dag ook ons boek "Haal op die Hijs". Over de lezingen van het Sympsium zijn wij doende een volgend boek samen te stellen dat wij in de loop van 2021 hopen te presenteren op een passend moment ... Covid-19 zal toch eens voorbij zijn?

Op 2 juli 2019 brachten wij een bezoek aan Vreeswijk alwaar de herbouw van de Stadskraan Utrecht is gestart. In de laatste Nieuwsbrief kunt u hierover lezen. Meer over dit projekt staat in de publikatie "Herbouw Stadskraan Utrecht" Als dank voor de ontvangst overhandigt onze penningmeester hét boek aan Liesbeth Bouwhuis, projektleider van de stichting Herbouw Stadskraan Utrecht >>
Reacties kunt u mailen aan de secretaris: Gerard Jacobs mail: gjacobs2 AT wxs.nl.
Postadres: Molenkrochtlaan 7, 1861 LC Bergen Tel: 0653 768896 Laatste bewerking

MagExcLogo
AKTUEEL
KRANENDAGEN
PROJECTEN
LeonarddeWit ArjandeZeeuw
KRAANTYPEN
KRAANBOUWERS
Gebruik kranen
Literatuur
HelmigLiesbeth

Ons Symposium "Erfgoed met Haken en Ogen" wordt geopend door Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West van de RCE. Op de voorgrond de voorzitter van NedSEK, Jur Kingma.

Arjan de Zeeuw, directeur Kennis en Advies van de RCE heeft zojuist het eerste exemplaar van ons boek "Haal op die Hijs" in ontvangst genomen en spreekt het slotwoord van die dag uit.

HODH
FIENlogokopie2
NedSEK1 NedSEK2 NedSEK AKTUEEL KRANENDAGEN PROJECTEN KRAANTYPEN KRAANBOUWERS Gebruik kranen Literatuur