info Cie Erfgoed

De Commissie Erfgoed in IJzer en Staal is op 25 mei 1989 opgericht op initiatief van Prof. Ir. J. Oosterhoff met het doel tot uitwisseling van kennis te komen op het gebied van de geschiedenis van het construeren, behoud en restaureren van ijzer- en staalconstructies.

Kraneschipbrug345x241shkl Blikkenloods345x220shkl

In de stuurgroep nemen dan personen deel afkomstig van de TU's, Ingenieurs- en architectenbureaus, Spoorwegen, Rijskwaterstaat, Rijksgebouwendienst, Gemeente Rotterdam, Staalleveranciers en Constructiewerkplaatsen, Monumentenzorg en het Architectuur instituut. Werkgroepen zullen zich met projekten bezighouden, de stuurgroep komt jaarlijks bijeen. Jan Arends voert het secretariaat. Aandachtpunten van het eerste uur: de Scheeepjesbrug, de Blikken Loods, pakhuis St.Job en de Westergasfabriek. De werkgroep Bruggen gaat op in de Bruggenstichting. De Werkgroep Gebouwen beëindigd in 2010 zijn activiteiten. De Kranenwerkgroep gaat als gezegd zelfstandig verder.

Bruggenstichting
StJob345x220shkl WGF345x220shkl

Tussen 1989 en 2010 zijn vele activiteiten ontplooid, hieronder een overzicht daarvan:

Dokumentaties:
- Perronoverkappingen voor 1940 (uitgave TUD 1991)
- “Brandwerendheid ijzeren kolommen . . Batavia te Wormer” (1996)
- Draaitoneel Stadsschouwburg Den Haag 1998
- Hallen Werkspoor Amsterdam (1998)
- Stork Hengelo (2000) uitgave TUD.
- NS Werkplaatsen Haarlem (uitgave 2000?)

Adviezen (evt. mondeling):
- Pontonniersloods Dordrecht 1994
- Kalenderpanden Amsterdam (1999?)
- Radarpost Hoek van Holland 2001

Onderzoek (resp. waardestelling)
- Stoomwatermolen Schellingwoude (uitgave TUD 1996)
- Restauratie Lichtopstand Strijensas, 1990
- Waardering Stork Hengelo, uitgave TU Delft (2000)
- Wagenwerkplaats Amersfoort (2003)
- Vooronderzoek “Construeren tijdens de Wederopbouwperiode” (2004)
- Studiegroep

Publikaties In o.m. Bouwen met Staal:
- Historische IJzerconstructies, 1990
- Restaureren van ijzerconstructies, 1991
- Kunstwerk Gabo, Obma Vossnack (in BmS no 126)
- Jaffa in de Ingenieur 1998, in Bouwen met Staal 1999
- Tentoonstellingsgebouw in Praag 1891 (199?)
- Kalenderpanden 2001?
- Spanten Schellingwoude 2001?
- De geschiedenis als proefbelasting, 2003
- Rationeel omgaan met nostalgie, 2004.

Elders:
- “Commissie geeft leidraad voor behoud . . . .” in R&O 1995
- “Overwegingen bij restauratie . . .” in Lood om oud-ijzer (PIE, 1997)

Excursies
- Pakhuis Vijf Werelddelen Rotterdam (1998?)
- Stoomgemaal Cruquius 14 juni 2003
- Bruggen in Amsterdam 25 juni 2004
- Sluizencomplexen Canal du Centre 15 okt. 2005
- Noord-Holland Erfgoed excursie werkgroep Gebouwen 14 juni 2006
- Walcheren Erfgoed excursie werkgroep Gebouwen 11 juli 2007

Symposia (evt. in samenwerking met anderen)
- Gouda Garenspinnerij (1992)
- “Instandhouding IJzerconstructies”, Delft, 7 dec. 1994
- ‘s-Hertogenbosch Stationskap (1997)
- Ulft (Gendringen) 2002
- Goes “Stoomtrein Goes” 4 okt 2003
- Den Helder “Wat blijft komt ooit terug” 2 okt. 2004
- Den Haag “IJzerconstructies” 12 mei 2006
- Velzen “De sluizen van IJmuiden” 14 okt 2006
- “Bruggen sluizen in en rond Gouda” 20 okt 2007

Buitenland
- Urban heritage, Iron & Steel, TUD, 1999.
- “Structures of Steel & Concrete Postwar Period”, 2005
- Construction History Society, Birmingham, 2006.

Bezoeken:
- Werkspoor Amsterdam 1996, 1998
- Hoogovens IJmuiden 1997
- Jaffa Utrecht 1998
- NS werkplaatsen Haarlem 1998
- Seeligkazerne Breda 1999
- Radarpost Hoek van Holland 2000
- Stork Hengelo 2000
- Wagenwerkplaatsen Amersfoort 2003

Objectenverzameling
Er zijn voortdurend knooppunten etc. verzameld (zie Inventarislijst Amsterdam 2001(GN) . Uiteindelijk zal deze kollektie een bestendige huisvesting dienen te vinden. In dit kader zijn in het verleden de volgende lokaties ooit aan de orde geweest:
- Westergasfabriek te Amsterdam 1992
- Strokartonfabriek te Scheemda 1995
- Civilion lokatie Utrecht 1998
- IJzermuseum te Ulft 2001 - heden
- Civilion lokatie Neeltje Jans 2007

Archieven
- notitie Kingma 1998

Staalwacht (Staalcorrespondenten)
- oprichting 1998

Het Boekje “200 jaar IJzer- en Staalconstructies”
- indeling voorgelegd okt. 2003 tbv winterwerk komende jaren.

Het zal er niet meer van komen: op 20 oktober 2009 komt de Commissie uitgebreid bijeen, hoewel men pretendeert in enige vorm het werk voort te zetten, is dit de laatste bijeenkomst geweest. Notulen van deze vergadering zijn ons niet bekend gemaakt.
.

naar boven
info Cie Erfgoed Bruggenstichting naar boven