In Memoriam

Henk van Dijk was eind jaren ’70 denk ik een collega van mij op de TU/e. Hij zat in de vakgroep Uitvoeringstechniek (UT) bij Prof. Lo Sikkel en ik bij BouwProduktieTechnologie (BPT) bij prof. Moshé Zwarts en dat waren geen vrienden ;-)

Henk is enige tijd later naar de HTS in Dordrecht vertrokken.

Ik zag hem weer terug toen hij zich eind 1999 bij de Commissie Erfgoed in IJzer en Staal meldde voor de werkgroep gebouwen, eigenlijk was dat de enige werkgroep nog want de werkgroep bruggen was in feite al opgegaan in de Bruggenstichting. Aangezien Henk bij mij in de buurt woonde en wij elkaar dus van de TU/e kenden trokken wij veel samen op, reisden samen en nadat hij voorzitter werd van de CieEIJS trokken wij die kar ook samen. Beurtelings vergaderden wij samen bij mij of Henk thuis. 

In die periode kregen wij zelfs aardig betaalde onderzoeksopdrachten: Een verkennend onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van het NS Wagenbedrijf Amersfoort, uitgevoerd samen met Auke Kingma en het  “Impulsonderzoek Wederopbouw” dat we dan samen met prof. Arie Hogeslag uitvoerden. Daar konden we mooi onze excursies van betalen …

Het idee van een Kranenwerkgroep ontstond “ergens” in 2004 als reaktie op de vraag naar de renovatie mogelijkheden van de kranen bij het pakhuis De Vijf Werelddelen in Rotterdam. Daarop hebben Geert Anssems en Henk van Dijk in hun eigen archief een kleine rondgang gemaakt n.a.v. hun voormalige werkring(en). Zij bereidden de startvergadering voor te houden op 20 februari 2007.

Wanneer Geert Anssems als gedachte projectleider tijdens het klussen thuis van de ladder valt, haakt hij noodgedwongen af en trekken Henk en ik de kar verder. Uit de aanmeldingen komt een kleine Projectgroep voort: Ben Coelman (†), Henk van Dijk, Giel van Hooff, Gerard Jacobs en Ed. Schulte. De andere deelnemers van die vergaderingen benoemen wij als Klankbordgroep.

De gevolgen van het overlijden van George Nieuwmeijer op 16 maart 2008 en de brand op de TUD waarbij zijn kamer en het hele archief van de CieEIJS (incl. de bibliotheek en die van prof. Jaap Oosterhoff) verloren gingen misten hun uitwerking op het functioneren van de commissie ook niet.

Eind 2008 wenste Henk zich als voorzitter van CieEIJS terug te trekken, waarna de zoektocht naar een opvolger na enige pogingen gestaakt werd. In klein comité werkten wij verder aan het Kranenprojekt.

In 2009 werd in een (laatste) vergadering van de CieEIJS de vraag gesteld “Hoe nu verder”. Op dat moment was de groep al vergaand geminiseerd en een nieuwe voorzitter meldde zich nog steeds niet. Het zou achteraf de laatste vergadering blijken.

De projectgroep Kranen ging zelfstandig verder totdat zij in 2015 de Nederlandse Stichting Erfgoed Kranen (NedSEK) oprichtten, daarmee ook de bijdrage van Henk van Dijk aan dat werk voortzettend.

Ed. Schulte, architect AvB, oud-medewerker TU/e

In Memoriam