Literatuur

Hieronder een groslijst van titels met de aanduiding van de plaats waar ze te vinden zijn.
Bij aanvullingen behalve de gebruikelijke gegevens (zie onder) ook aangegeven waar betreffende literatuur zich bevindt.

De literatuurlijst in PDF is hieronder te downloaden:

Literatuurlijst Gerard Jacobs (Gerard Jacobs rev.6, site versie)

Boeken (Nr.: Titel; Auteur: Uitgever: Jaar: Omschrijving: Pagina’s)

1; Transport; N.I.V.E en N.I.D.E.R.; Kluwer; 1947; Handleiding voor goederentransport over kleine afstanden; 319

2; Winden und Krane; R. Hänchen; Julius Springer Berlin; 1932; Aufbau, Berechnung und Konstruktion; 495

3; Die Hebezeuge Band I; Prof. Dr. Ing. Hellmut Ernst; Friedr. Vieweg & Sohn Braunschweig; 1960; Grundlagen und Bauteile; 365

4; Die Hebezeuge Band II; Prof. Dr. Ing. Hellmut Ernst; Friedr. Vieweg & Sohn Braunschweig; 1951; Winden und Krane; 298

5; Die Hebezeuge Band III; Prof. Dr. Ing. Hellmut Ernst; Friedr. Vieweg & Sohn Braunschweig; 1953; Sonderausführungen; 287

6; De staalbouw en zijn berekeningen, deel I; J.L. Zon; G. Kolff & Co. Soerabaja; -; Grafische methoden; 192

7; De staalbouw en zijn berekeningen, deel II; J.L. Zon; G. Kolff & Co. Soerabaja; -; Methoden der vastheidsleer; 300

8; Berechnungsgrundlagen für Krane, section I; Federation Europeënne de la Manutention; Sekretariat FEM Paris; 1970; Krane und schwere Hebezeuge; 161+aanvullingen

8; Zakboek voor draagkracht en afmetingen van montage en hijsgereedschappen; W. Kema Sr.; Wegeling’s drukkerijen Rotterdam; -; Voor uitvoerders en monteurs van hijs en montagewerkzaamheden; 109

10; N 1018; Commisie D voor de normalisatie van drijfwerk en hefwerktuigen; Hoofdcommisie voor normalisatie in Nederland; 1946; Leidraad voor het ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van hefwerktuigen met het oog op de veiligheid; 88

11; Lifting and Conveying machinery; Josef Kogan; Ideal Ltd Israel; -; Possibilities and Ideas; 340

12; Hijsgereedschappen; L. Drooger en L. Noordegraaf; Waltman Delft; 1962; Kettingwerk, staalkabels en touwwerk; 273

13; Technische gids voor metaalbewerkers; Algemene Nederlandse metaalbewerkersbond; Fa Ruijgrok & Co Haarlem; -; Technische gids; 333

14; Stahl im Hochbau 12e Auflage; Verein deutcher Eisenhüttenleute; Verlag Stahleisen M.B.H. Düsseldorf; 1953; Handbuch Entwurf, Berechnung and Ausführung von Stahlbauten; 940

15; Taschenbuch für den Maschinenbau I; H. Dubbel; Julius Springer Berlin; 1941; Handboek voor machinebouw; 692

16; Taschenbuch für den Maschinenbau II; H. Dubbel; Julius Springer Berlin; 1941; Handboek voor machinebouw; 850

17; Hijswerktuigen Deel I; Ir. J. E. De Vries; De Technische Boekhandel H. Stam Amsterdam; 1941; Theorie, berekening en uitvoering; 231

18; Hijswerktuigen Deel II; Ir. J. E. De Vries; De Technische Boekhandel H. Stam, Amsterdam; 1942; Theorie, berekening en uitvoering; 480

19; Hebe und Förderanlagen; F. Mechtold; Springer Verlag Berlin; 1969; Grundlagen, Bauarten und Anwendungen; 556

20; Technische vraagbaak Deel M, 5e druk; Ir. J. E. De Vries; Æ. E. Kluwer Deventer; 1950; Machines en mechanische technologie; 898

21; Technische vraagbaak Deel E, 5e druk; Ir. J. E. De Vries; Æ. E. Kluwer Deventer; 1948; Transport en Electrotechniek; 1096

22; Handleiding autogeen lassen; Cocam; Cocam Rotterdam; 1968; Kijkboekje over autogeen lassen; 87

23; Bernoulli’s vademecum; I. Franco; Ten Brink & de Vries; 1902; Praktisch handboek voor de bouw- en werktuigbouwkunde; 672

24; Hütte, band I; Dr. Ing. Georg Sinner; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn Berlin; 1949; Des Ingenieurs Taschenbuch; 1304

25; Hütte, band II; Dr. Ing. Georg Sinner; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn Berlin; 1949; Des Ingenieurs Taschenbuch; 1396

26; Hütte, band III; Dr. Ing. Georg Sinner; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn Berlin; 1949; Des Ingenieurs Taschenbuch; 1304

27; Hütte, band IV; Dr. Ing. Georg Sinner; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn Berlin; 1949; Des Ingenieurs Taschenbuch; 1215

28; Beulwerte; Klöppel/Scheer; Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn Berlin; 1960; Beulwerte ausgesteifter Rechteckplatten; 107

29; Die Hebezeuge; Prof. Hermann Wilda; G.J.Göschen’sche Verlagshandlung Leipzig; 1908; Die Hebezeuge, Ihre Konstruktion und Berechnung; 152

30; Hefwerktuigen 3de druk en vraagstukken 2e druk; P. Büstraan; N.V. Uitgeverij Æ.E. Kluwer Deventer; 1946; Beknopt leerboek voor middelbaar technisch onderwijs en zelfstudie; 217

31; Hefwerktuigen 8ste druk; P. Büstraan 8ste druk herzien door Ir. G.P.J. Versteefh; N.V. Uitgeverij Æ.E. Kluwer Deventer; 1966; Beknopt leerboek voor middelbaar technisch onderwijs en zelfstudie; 257

32; Hefwerktuigen (beknopte uitgave in paperback); P. Büstraan; N.V. Uitgeverij Æ.E. Kluwer Deventer; 1951; Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en voor zelfstudie; 128

33; De Electrische inrichting van hijswerktuigen; L. de Bruin; N.V. Uitgeverij v.h. A. Kemperman-Haarlem-Antwerpen-Djakarta; 1954; Toepassingen van electromotoren in het kraanbedrijf; 199

34; Die Hebezeuge; Hugo Bethmann; Friedrich Vieweg & Sohn Braunschweig; 1921; Berechnung und Konstruktion der Einzelteile, Flaschenzüge, Winden und Krane; 614

35; Intern Transport en Opslag; A.M. Jansen en Ir. H.M.W. Croese; N.V. Uitgeverij Argus Amsterdam; 1955; Interne transport middelen, doel en ; 559

36; Werktuigbouwkundig en Bouwkundig Handboek; J.C. Arps; S.L. van Looy Amsterdam; 1911; Formules en tabellen voor Machinedelen, Stoommachines etc.; 454

37; Hefwerktuigen en transportmiddelen; P.C. van der Jagt; Spruyt, van Mantgem & de Does N.V. Leiden; 1958; Instructieboek van het Nijverheidsonderwijs en de praktijk; 47

38; Hefwerktuigen; J.G.A. van Delden; Maatschappij voor goede en goedkope lectuur te Amsterdam; 1920; Constructie van Kranen en Lierwerken; 246

39; Electrische aandrijving van hefwerktuigen; Prof. Ir. E.J.F. Thierens; Waltman Delft; 1943; van electrische installaties van Lieren en Kranen; 220

40; FIGEE Agenda 1925; FIGEE; Haarlemse Machinefabriek v/h Gebr. Figee; 1925; Foto’s van fabrieken en produkten en tabellen; 238

41; The History of Cranes; Oliver Bachman & others; KHL group; 1997; Historie van kranen vanaf het begin; 264

42; Telescopic Boom; Stuart Anderson; Wilmington Publishing; 2004; The history of the Mobile Hydraulic Crane Industry; 240

43; Het Grote Hijskranenboek; Arne & Peter Bosman; Publimix; 2006; Alle hijskranen, te land, ter zee en in de lucht; 48

44; Rotterdam, Cargo handling technology 1870-2000; Hugo van Driel & Ferry de Goey; Walburg Pers; 2000; Geschiedenis van de overslag van goederen in de Rotterdamse haven; 128

45; Wij pakken alles; Koos de Gast, Bram Oosterwijk en Wim de Regt; Frans Swarttouw B.V. Rotterdam; 1987; Honderd jaar Frans Swarttouw (1887-1987); 178

46; Jaffa en de dingen die voorbijgaan; René de Kam; Matrijs Utrecht; 2001; De omschrijving van het ontstaan en het gebeuren in en rond Jaffa; 96

47; De Jaffaan, ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Jaffa 1891-1941; Jaffa; J. van Boekhoven, Utrecht (drukkerij); 1941; Relaas over het bestaan van Jaffa; 20

48; Transportwerktuigen; B.J.M. Beumer; Stam technische boeken; 1974; Leerboek voor transportwerktuigen voor discontinu transport; 199

49; Stork nieuws februari 1951; Gebr. Stork & Co; Gebr. Stork & Co; 1951; Technisch mededelingen over diverse Stork producten; 48

50; Van Onderen!; Han Schenk; Architectura & Natura Amsterdam; 1999; 400 hijsbalken in Amsterdam; 80

51; Havens van Amsterdam en Rotterdam sinds 1870; R. Daalder, W. Heijveld, E. Spits, P.J. Klapwijk; Walburg pers; 2008; Ontwikkeling van de havens, technisch en maatschappelijk; 126

52; In het rijk van de Nederlandse Vulcanus; W.H.P.M. van Hooff; NEHA Amsterdam; 1990; De Nederlandse machinenijverheid 1825-1914, een historische verkenning; 360

53; De Nederlandse machinefabrieken 1825-1914; W.H.P.M. van Hooff; NEHA Amsterdam; 1990; Overzicht en bibliografie; 174

54; Amsterdam, Zee en Rijnhaven; Vereniging De Amsterdamse Haven; Allert de Lange Amsterdam; -; Beelden van de Haven; 72

55; Erfgoed dat beweegt; Instituut Collectie Nederland; Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten; 2009; Waardering van de Mobiele Collectie Nederland; 167

56; Honderd jaar machinebouw aan de Zaan; Firma P.M. Duyvis; BV Machinefabriek P.M. Duyvis Koog aan de Zaan; 1985; Overzicht van 1885 – 1985, 100 bestaan van de machinefabriek; 104

57; De Haven van Amsterdam in feiten en foto’s; Vereniging De Amsterdamse Haven; Vereniging De Amsterdamse Haven; 1978; Publicatie ter promotie van de Haven; 32

58; Havens, kranen, dokken en veren; Dr. Ir. J.U. Brolsma; Stichting Matrijs Utrecht; 2007; De Gemeentelijke Handelsinrichtingen en het Havenbedrijf der gemeente Rotterdam 1882-2006; 400

59; Een hoekstaal van de maatschappij; Alex den Ouden; Stichting Nederlandse Staalbouw; 1994; ; Constructiewerkplaatsen in Nederland van 1840 tot heden (1994); 878

60; Amsterdam, Beeld van een haven 1870-1940; Evert Werkman Hylke van der Harst; De Boer Maritiem; 1974; Omschrijving van de aanpassingen en vernieuwingen in de haven; 143

61; Stoom (7e druk); Krachtwerktuigen; N.V. Uitgeverij-Maatschappij Æ.E. Kluwer Deventer; 1944; Handleiding voor het Stoombedrijf; 457

62; Stoom (10e druk); Krachtwerktuigen; N.V. Uitgeverij-Maatschappij Æ.E. Kluwer Deventer; 1957; Handleiding voor het Stoombedrijf; 562

63; De Stoomturbine; W. Moree; De Technische Uitgeverij Maatschappij H. Stam Haarlem; 1950; Leerboek ten dienste van de scholen voor Scheepswerktuigkundigen; 292

64; Scheepsoliemotoren en Gasturbines; Ir. H.W. van Tijen & Ir. C. Kapsenberg; N.V. Uitgeverij-Maatschappij Æ.E. Kluwer Deventer; 1950; Werking van verbrandingsmotoren en turbines; 610

65; Stoomketels; J.P.P. Morré & T.J. Kloet; De Technische Uitgeverij Maatschappij H. Stam Haarlem; 1940; Leerboek voor de vervaardiging en onderhoud van Stoomketels; 636

66; Hijskranen; Dorling Kindersley; Kluitman BV; 2005; Foto boek met machines aan het werk; 32

67; Mens en bedrijf; Ger. H. Knap; N.V. Electrotechnische Industrie v/h Willem Smit en Co; 1958; 75 jaar electrotechniek 75 jaar Smit Slikkerveer; 177

68; Hightech machines 19e eeuw; Stefano Delprete Giovanni Santi-Mazzini; Gribaudo Rebo Productions BV; 2003; Geschiedenis met afbeeldingen van bijzondere ontwikkelingen in de techniek; 333

69; Normen (behoord machineonderdelen 17e druk); Ir. G. Hofstede en anderen; Morks Drukkerij en Uitgeverij NV Dordrecht; 1962; Nederlandse normen voor machineonderdelen; 91

70; Machineonderdelen (10e druk); Ir. G. Hofstede, Ir. H.J. Meewis en Ir. P.G. Rittershaus; Morks Drukkerij en Uitgeverij NV Dordrecht; 1946; Beknopt leer- en handboek voor machineonderdelen; 445

71; Machineonderdelen (17e druk); Ir. G. Hofstede, Ir. H.J. Meewis, Ir. P.G. Rittershaus en Ir. Jac. Stolk; Morks Drukkerij en Uitgeverij NV Dordrecht; 1962; Beknopt leer- en handboek voor machineonderdelen; 582

72; Staalconstructies; P. Büstraan; N.V. Uitgeverij-Maatschappij Æ.E. Kluwer Deventer; 1966; Leerboek voor stalen constructies en verbindingen; 301

73; Stoomturbines; Ir. C. Kerkhoven; De Technische Uitgeverij Maatschappij H. Stam NV Haarlem; 1966; Leerboek over de werking en constructie van turbines; 191

74; Stoomketels; Ir. D.J. Boks e en Ir. L.H. van der Deijl; N.V. Uitgeverij-Maatschappij Æ.E. Kluwer Deventer; 1945; Leerboek over de werking en constructie van stoomketels; 240

75; Technische Warmteleer; Ir. H.J. Meewis; NV Uitgeverij Nijgh & van Ditmar ’s Gravenhage; 1961; Leerboek over de mechanische warmte-theorie; 176

76; Technisch Vademecum afdeling M, Werktuigbouwkunde; Ir. G.L. Ludolph (samensteller); De Technische Uitgeverij Maatschappij H. Stam NV Haarlem; 1963; Eenheden, formules, machineonderdelen, constructie etc.; 1675

77; Pompen; Ir. L.W.P. Bianchi en P. Büstraan; De Technische Uitgeverij Maatschappij H. Stam NV Haarlem; 1966; Leerboek over pompen de werking en principes en appendages; 188

78; Metalen en metaalbewerkingen deel II De Gieterij; Ir. J.W. Niermans; NV Uitgeverij Nijgh & van Ditmar ’s Gravenhage; 1956; Leerboek over het gieten van metalen; 135

79; Metalen en metaalbewerkingen deel III De Gieterij; Ir. J.W. Niermans; NV Uitgeverij Nijgh & van Ditmar ’s Gravenhage; 1960; Leerboek over het gieten van metalen; 132

80; Metalen en metaalbewerkingen deel IV Snijgereedschappen en gereedschapswerktuigen; Ir. H.M. van der Maas; NV Uitgeverij Nijgh & van Ditmar ’s Gravenhage; 1961; Leerboek het bewerken van metalen en de machines; 199

81; Leerboek der Mechanica, Deel 1, Theoretische mechanica; Ir. G.L. Ludolph, Ir. A.P. Potma en Ir. R.J. Legger; J.B. Wolters Groningen; 1963; Leerboek over de Kinematica en Dynamica; 394

82; Leerboek der Mechanica, Deel 2, Sterkteleer; Ir. G.L. Ludolph, Ir. A.P. Potma en Ir. R.J. Legger; J.B. Wolters Groningen; 1963; Leerboek over de berekening van krachten en spanningen; 473

83; Leerboek der Mechanica, Deel 3, Grafostatica; Ir. G.L. Ludolph, Ir. A.P. Potma en Ir. R.J. Legger; J.B. Wolters Groningen; 1963; Leerboek over de grafische bepaling van de verdeling van krachten; 302

84; Hebezeuge; A. Pohlhausen; Mittweida Verlag de Polytechnischen Buchhandlung (R. Schulze); 1904; Berechnung, Konstruction und Ausführung der wichtigsten Flachenzüge, Winden, Krane und Aufzüge; Buch: 301, Atlas: 50 uitklapbladen met tekeningen

85; The Port of Rotterdam; Mr. H. Dekking; NV Nederlands-Engelse smaatschappij Rotterdam; 1928; Advertenties en artikelen over firma’s in het Rotterdams ter gelegenheid van de Olympiade 1928; 63

86; Rijkswerf 1822 – 1972; Th. J.J. Couwenberg en Th. H. Dragt; Rijkswerf Den Helder; 1972; Geschiedenis van de Rijkswerf te Den Helder ter gelegenheid van 150 jaar bestaan; 63

87; Transportinrichtingen; G. A. van Delden; Maatschappij voor goede en goedkope lectuur Amsterdam; 1920; Omschrijvingen van massagoed transport; 212

88; Catalogus pompen en hijswerktuigen; Fa. H.P. Janse Amsterdam; M. Lindenbaum & Co Amsterdam; 1912; Algeheel leveringsprogramma; 44

89; Geïllustreerde catalogus van Hijsch-werktuigen; Fa. Rörink & van den Broek Enschede; Fa. Rörink & van den Broek Enschede; 1921; Leveringsprogramma van de hijswerktuigen; 20

90; Gebroeders Klinkenberg Wormerveer 1855-1955; J.W. en W.P. Klinkenberg; Meijer, Wormerveer (drukker); 1955; Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan; 69

91; De geschiedenis van een smederij; W.P. Klinkenberg; Macninefabriek en Constructiewerkplaats Gebr. Klinkenberg NV Wormerveer; 1971; Omschrijving van het ontstaan van het bedrijf en verhoudingen met de familie; 120

92; Hebe- und Förderanlagen, Band I; H. Aumund; Julius Springer Berlin; 1916; Anordnung und Verwendung der Hebe- end Förderanlagen; 794

93; Rotterdam Europoort deel I; Geert K. Mast; Lanasta Emmen; 2007; Foto’s van supertankers, loodsboten, sleepboten en escortevaartuigen; 180

94; Rotterdam Europoort deel II; Geert K. Mast; Lanasta Emmen; 2008; Foto’s van tankers, bulkcarriers, zware ladingschepen en offshore-constructievaartuigen; 180

95; Tegendruk; Hans Buiter; Stichting Historie der Techniek; 1999; De geschiedenis van Vereniging Krachtwerktuigen en haar bemoeienis met de elektriciteitsvoorziening, 1915-1998; 161

96; Nederlands industrieel erfgoed; Marcel Overbeek; Europese bibliotheek Zaltbommel; 1998; Foto’s van fabrieken, pakhuizen etc.; 111

97; Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij; C.P.P. van Romburgh & E.K. Spits; Ilco Rotterdam; 1996; Geschiedenis van de NSM/NDSM en de schepen; 139

98; Hijsen zonder heisa, 25 BKF; Ivo Pommerei en Jenny Berger-Dirkz; Kraanbedrijf BKF; 2001; Uitgave ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan; 79

99; De Som der Delen Gusto 1862-1962; Max Dendermonde (tekst); Meijer Wormerveer; 1962; Het verhaal van de werf Gusto v/h firma A.F. Smulders te Schiedam; 97

100; Gedenkboek Wilton-Fijenoord; Prof. Dr. P.J. Bouman; Dok- en Werf Maatschappij Wilton-Fijenoord N.V.; 1954; Het ontstaan en samengaan van de twee werven; 304

101; Hysch- en Transport werktuigen; P.M. Duyvis & Co Koog aan de Zaan; P.M. Duyvis & Co; -; Catalogus van Hijschwerktuigen en Transportinrichtingen; 70

102; Krachtwerktuigkunde, Stoomketels; ; Fa. A.J. v.d. Linde Amsterdam-C; 1940; Lesmateriaal over Stoominstallaties, Stoomketels; 32

103; Krachtwerktuigkunde, Stoommachines; -; Fa. A.J. v.d. Linde Amsterdam-C; 1942; Lesmateriaal over Stoominstallaties, Stoommachines; 44

104; Cursus Kraanmachinist; -; Scheepvaart en Transport College; 2004; Lesmateriaal voor het diploma van Kraanmachinist; 256

105; Vechten voor je gelijk; Alex den Ouden; Ondernemersorganisatie CWM; 1996; 45 jaar Ondernemersorganisatie CWM 1951-1996; 398

106; Havenboek Amsterdam; G.H. Knap; J.H. De Bussy Amsterdam; 1969; Omschrijving van de ontwikkeling van de haven van Amsterdam; 216

107; Die Static des Kranbauers, dritte Auflage; W. Ludwig Andrée; Druck und Verlag van R. Oldenbourg; 1922; Berekening van de staalconstructies van de diverse kraandelen; 370

108; Sterkteleer voor Technici 3e druk; Ing. G. J. Harterink; W. Sijthoff Leiden; ca 1920; Leerboek voor teekenaars, constructeurs, werktuigkundigen etc.; 425

109; Sterkteleer deel II 9e druk met vraagstuk antwoorden; Ir. G.L. Ludolph en Ir. A.P. Potma; J.B. Wolters Groningen; 1946; Leerboek voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie; 499

110; Rahmenformeln 8e Ausgabe; Prof. Dr. Ing. A. Kleinlogel; von Frederick Ungar NY; 1936; Gebrauchsfertige Formeln für alle statischen Größen; 60

111; Theoretische Mechanica deel 1 A, 5e druk met vraagstuk antwoorden; Ir. G.L. Ludolph en Ir. A.P. Potma; J.B. Wolters Groningen; 1944; Voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie; 232

112; Theoretische Mechanica deel 1 B, 5e druk; Ir. G.L. Ludolph en Ir. A.P. Potma; J.B. Wolters Groningen; 1944; Voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie; 312

113; Tabellen Staalconstructies; -; H. Stam; -; -; 40

114; Voorschriften voor het vervaardigen en monteren van staalconstructies voor gebouwen (V.V.S.G. -1966); Technische commissie van het Staalbouwkundig Genootschap; Staalbouwkundig Genootschap; 1966; Voorschriften voor de staalbouw; 29

115; Het Electrisch Lassen 2e druk; Ir. L.G. de Rooij; H. Stam; 1946; Ontwikkeling en principes van het electrisch lassen; 230

116; Berekenen en Construeren van Werktuigonderdelen, 2e druk; S. van den Broek; Nijgh & van Ditmar NV Rotterdam; 1946; Berekeningen van verbindingen, assen, lagers, spieën, koppelingen etc.; 384 + normaalbladen

117; Stahlbau Band 1, 11e Auflage; Prof. em. Dr.-Ing. Dr. Techn.h.c. Friedrich Kurth; VEB Verlag Technik Berlin; 1982; Berekeningen van verbindingen, assen, lagers, spieën, koppelingen etc.; 263

118; Stahlbau Band 2, 2e Auflage; Prof. em. Dr.-Ing. Dr. Techn.h.c. Friedrich Kurth; VEB Verlag Technik Berlin; 1981; Berekeningen van onderdelen en staalconstructies; 234

119; Mechanische Technologie 5e druk; H. Felix; Æ.E. Kluwer Deventer; 1944; Leerboek voor net middelbaar technisch onderwijs, gereedschappen en werktuigen; 364

120; Tabellen voor Staalconstructeurs; P. Büstraan; Æ.E. Kluwer Deventer; 1950; Tabellen van profielen en samengestelde profielen; 100

121; Stahlbau, Schriftenreihe zur Frage der Arbeitsbeschaffung, Nr. 14; Dr. Sc.Techn. Fritz Stüssi en Dipl.Ing. Otto Wichser; Polygraphischer verlag Zürich; 1947; Ontwikkeling en toepassing van staal in de bouw; 151

122; Sir William Fairbairn, R.A. Hayward, North Western Museum of Science & Industrie, , Leven en werken van William Fairbairn, 20

123; Application of waterpressure as a motive power, William George Armstrong, Institute of Civil Engineers. London, 1850, Het gebruik van waterdruk in machines, kranen etc., 11

124; Truck mounted Crane, , Directorate of Royal Engineer Equipment, 1961, User’s manual, 81

125; Stork’s Technisch Handboek, , Stork, 1930, Handboek met tabellen en afmetingen en produkten, 200

126; Drijvende bokken, Paul Schaap, De Ruiter Gorinchem, 1989, Informatie boek uit de Siso reeks, 12

127; Werkspoor, , Werkspoor, 1920, Tabellen, machine afmetingen, materialen, leveringsoverzichten, 81

128; Gottwald, , Leo Gottwald Kommanditgesellschafft Düsseldorf, , Bedienungsanleitung und Ersatzteiverzeichnis Universal Autobagger Type MK-1, 52

129; Steam Cranes, , Books LLC, 2010, Omschrijving Fairbairn Steam Crane, Hikita and Floating Crane Titan, 22

130; Hijs-, hef- en transportwerktuigen, , Van Eyle & Ruygers N.V., 1953, Catalogus No. 55H van de leveringsmogelijkheden, 99

131; Verzamelband „Lastechniek“ 1, , Nederlandse Vereniging voor Laschtechniek, 1940, Ingebonden exemplaren van het maandblad juli 1938-dec 1940, 424

132; Verzamelband „Lastechniek“ 2, , Nederlandse Vereniging voor Laschtechniek, 1941, Ingebonden exemplaren van het maandblad 1941-1943, 421

133; The Rapier 1520 Mobile Crane, , Ransomes & Rapier / Polytex Haarlem, 1941, Brochure (twee uitgaven) van de mobile kraan, 26

134; N.V. D. Hogenbirk & Zoon’s IJzer- en staalindustrie, , Hogenbirk Haarlem, 1930, Catalogus leveringsmogelijkheden, 36

135; Maritiem, Nederlanders en de Zee, Hans Vandersmissen, Unieboek Bussum, 1983, Geschiedenis van de Nederlands zeevaart, 184

136; Kettingwerk, staaldraden en hijswerktuigen, Bedrijfsbureau De Biesbosch, N.V. Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch-Dordrecht, 1958, Gebruiksinstructies, 44

137; Werkers aan de Waterweg, reeks twee, Dr. A.J. Teychiné-Stakenburg, Donia pers producties Rotterdam, 1974, Profielen van diverse belangwekkende mensen werkzaam op of rond de Waterweg,

138; Werking en inrichting van verbrandingsmotoren, Ir. P.G. Rittershaus, Ir. J. Stigter, Ir. G.J. Tonkes, Æ. E. Kluwer, 1958, Handleiding ten dienste van technische scholen en cursisten, 96

139; Kennis van Calorische werktuigen, deel I; Stoomketels en toebehoren, J. La Heij, G.F.J. Standaar, G. Wertwijn, v/h A. Kemperman Haarlem, 1955, Leerboek ten dienste van het lager nijverheidsonderwijs, 87

140; Kennis van Calorische werktuigen, deel II; Stoommachines, J. La Heij, G.F.J. Standaar, G. Wertwijn, v/h A. Kemperman Haarlem, 1957, Leerboek ten dienste van het lager nijverheidsonderwijs, 76

141; Kennis van Calorische werktuigen, deel III; Motoren, J. La Heij, G.F.J. Standaar, J.G. Prudon, v/h A. Kemperman Haarlem, 1957, Leerboek ten dienste van het lager nijverheidsonderwijs, 74

142; Metallografie, J.G.C. Stegwee, Ir. J.W.M. Vaessen, H. Stam Haarlem, 1959, Leerboek van ferro en non-ferro metalen en legeringen, 144

143; General Catalgue Holland Cranes, Volume I; Heavy Lift Cranes, , Holland Cranes c/o IHC Holland, 1935, Voorbeelden van leveringen van Gusto, Conrad-Stork, Figee en Werf Verschure, 38

144; General Catalgue Holland Cranes, Volume II; Cargo Cranes, , Holland Cranes c/o IHC Holland, 1935, Voorbeelden van leveringen van Gusto, Conrad-Stork, Figee en Werf Verschure, 86

145; De Mechanisering van het wereldbeeld, E.J. Dijksterhuis, Meulenhoff Codex Amsterdam, 1996, Omschrijving van de ontwikkeling van de mechanisering met voorbeelden, 594

146; De Electriciteit, deel I, P. Visser, A. Kemperman Amsterdam, 1937, Praktische toepassingen en voorbeelden van electrische apparatuur, 194

147; De Electriciteit, deel II, P. Visser, A. Kemperman Amsterdam, 1937, Praktische toepassingen en voorbeelden van electrische apparatuur, 126

148; Kadraaiers & Zeekastelen, Ton Heijdra, Open Haven Museum Amsterdam, 1993, De geschiedenis van het Oostelijk Havengebied Amsterdam, 143

149; Stork, 120 jaar industrieële dynamiek, Stork, afdeling publiciteit, Matrijs Utrecht, 1989, De geschiedenis van de firma Stork/Werkspoor, 154

150; Machines en apparaten, Robin Kerrod, Meulenhoff Educatief BV, 1980, Op zoekboek over apparaten, thuis, op de boerderij, in de fabriek etc., 67

151; Werkspoor, 1827 – 1952, Werkspoor directie, Werkspoor Amsterdam, 1952, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 125 jaar bestaan, 388

152; Geschiedenis van de Techniek, A. Destrée, Heideland-Hasselt N.V., 1980, Omschrijving van oude technieken van machines, bouw, landboue, weverij etc., 210

153; Stork’s technisch handboek, Stork, Stork & Co, N.V., Enschede, 1937, Tabellen en leveringsoverzicht van de diverse Stork devisies

154; Hefwerktuigen I, Prof. I. Franco en G.H.W. van Aken, J. Waltman Jr, Delft, 1909, Beknopte handleiding bij het onderwijs aan de Technische Hogeschool, 93

155; Stoomturbines, 7e druk, P. Büstraan, Æ. E. Kluwer, 1961, Ontstaan en verdere ontwikkeling van de stoomturbine, 156

156; Bedrijfshygiëne en veiligheidstechniek, Ir. A.D. Mesritz, H. Stam, 1953, Beknopt leerboek, 236

157; Dredging: A handbook for Engineers, R.N. Bray, Edward Arnold, 1979, The engineering of all kinds of dredging activities, 276

158; Grondwerk, P.W. Scharroo, L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam, 1941, Praktische wenken bij het grondwerk, 220

159; 100 jaar Stork, A.C. Bruinshoofd, AO reeks boekje no 1228, 1968, Overzicht ontstaan en verloop van de firma Stork, 16

160; Alfabetische productenlijst Stork, Stork, Stork, 1930 (ca.), Productenoverzicht van de diverse divisies van Stork, 52

161; 100 jaar ADM, ADM, 1977, Omschrijving Overzicht ontstaan en vervolg van de werf, 88

162; Ophogen en uitdiepen, Hans Vandermissen, Smits BV Den Haag, 1986, Tien eeuwen Nederlands Baggerbedrijf, 192

163; Janus van Breda, Leonard Huizinga, Machinefabriek Breda, 1956, Impressies van de machinefabriek, 28

164; Staalconstructies, P. Büstraan, Æ. E. Kluwer, 1941, Samenstelling en berekening van staalconstructies, 280

165; Wat wij maken, Stork-Jaffa, Stork-Jaffa, 1954, Brochure met geschiedenis en leveringsoverzicht, 22

166; FIGEE Agenda 1920, FIGEE, Haarlemse Machinefabriek v/h Gebr. Figee, 1920, Foto’s van fabrieken en produkten en tabellen, 224

167; FIGEE Agenda 1951, FIGEE, Haarlemse Machinefabriek v/h Gebr. Figee, 1951, Foto’s van fabrieken en produkten en tabellen, 324

168; FIGEE Agenda 1931, FIGEE, Haarlemse Machinefabriek v/h Gebr. Figee, 1931, Foto’s van fabrieken en produkten en tabellen, 292

169; FIGEE Agenda 1959, FIGEE, Haarlemse Machinefabriek v/h Gebr. Figee, 1959, Foto’s van fabrieken en produkten en tabellen, 361

170; Klink Los, Ir. F.W.K. de Klerk, Andries Blitz, Amsterdam, ?, Techniek van de Scheepsbouw, 256

171; De Koninklijke Weg, G.A. de Kok e.a., Den Boer, Middelburg, 1975, Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde, 595

 

Fabrieksinformatie (rev.8 130612)

Bailey:
Company Profile, (met S3C logo, en nog in Nw-Lekkerland)
Folder Offshore Cranes (met S3C logo, en nog in Nw-Lekkerland)

Conrad-Stork:
Container stacking cranes (omslag)
Double boom level luffing shipyard crane 182t x 27,5m/85t x 47m, 1 blad
Brugkraan 45t, 2 bladen
Stapelkraan, plantekening
Multi-Purpose cranes algemene brochure
Multi-Purpose crane folder, 10t x 28m / 6t x 40m voor grijper en magnet
Double boom level luffing shipyard cranes of 25t, 60t and 75t brochure
IHC self-propelled harbour crane, ponton met een dubbel arms kraan 60t x 11m/40t x 28m/32t x 32m
Level luffing grab crane, 5t x 18m, 1 blad
Topkranen voor stukgoed en container overslag, brochure

Demag:
Artikel uit De Nederlansch Werkgever Electr. Takels etc. 12 en 13

Du Croo & Brauns Machinefabriek NV, Amsterdam:
Artikel uit De Nederlansch Werkgever Electr. Staalconstructies 79

Figee:
Scheepslosinstallatie, krantenknipsel
Drijvende grijperkraan, tijdschriftartikel PT. W 1977 nr. 8-451
Constructieve aspecten overslagbruggen door ing. J. Verschoof uit De Constructeur okt. 1960 nr. 10
Cargo Handling Systems
Hijswerktuigen, catalogus uit 1903
Leaflet no 817, 140 ton Overhead Cranes
Leaflet no P 824 E, Steam Capstan
Leaflet no P 853 E, Electric Windlass
Leaflet no P 869 E, 10 tons Revolving Crane
Leaflet no 875, 5 tons Grabbingcranes
Leaflet no 876, General Cargo Cranes
Leaflet no 880, General Cargo Cranes
Leaflet no 881, Electric Warping- and Anchoring Winch
Leaflet no 882, 6 tons Grabbing crane (radius 31 m)

Frans Zwarttouw:
Brochure van terminals Laurenshaven, Botlek, Vulkaanhaven, Maasvlakte, Terneuzen en Aegir floating crane.

Hensen, Machinefabriek NV, Rotterdam:
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Liften 342 343

Hijstraditie N.V. Schiedam:
Prijslijst hijs- en hefapparatuur van De Vries, handtakels, wandlieren, takelblokken, domme krachten, loopkatten, haken, hijsbanden en platenklemmen.
Prijslijst nr. 15362/3

HMC:
Leveringsoverzicht

Hollandia:
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Bouwmachines 15

Interbeton:
Doha Harbour, overzicht met HMC kranen

Interstevedoring:
Brochure 1989 met overslag gegevens en kraan data.

KENZ-FIGEE:
Leveringsoverzicht Offshoren & Harbour Cranes

Krüger systems:
Folder met leveringsoverzicht incl. HMC/Zwagerman kraan
Folder lastmoment beveiligingen

Lifrac:
Transportsystems met o.a. Offshore cranes

Louis Reijners Amsterdam:
Verzamelmap van leveringsmogelijkheden; speciale koppelingen, spiraalboren, SAWA tandwiel-, worm- en motordrijfwerken, Tyrolit slijpschijven (2 types), hijs- en hefwerktuigen voor handkracht en transportwielen, OLDO vijlen, Good Year V-riemen en schijven en prijslijst, parallel bankschroeven, Müller slijp- en Polijstmachines, Good Year rubber waterslangen, Vitrified Slijpsteenen, Dema electrische ventilatoren, American Pulley riemschijven en mototwippen, Good Year drijfriemen en toeboren.

Nederhorst Staal:
Overzicht van de decisies incl. NKM

Nederlandsche Staal-Industrie:
Tabellen en leveringsvoorbeelden
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Liften 347

Nelcon:
Folder container kranen en Multi-purpose kranen

NKM:
Algemene brochure kranen
Algemene brochure aluminium industrie
Brochure Kranen en lieren 1963

P.C. André de la Porte:
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Transportinrichtingen 17
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Hijswerktuigen 19

P.M. Duyvis:
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Liften 340

Pasal:
De geschiedenis van de machinefabriek Ten Pas
Pasal Constructions Engineeringsworks, productie overzicht
Specificatie bladen van draglines en kranen

Sanders:
Algemene Technische Voorschriften voor de uitvoering van electrische kranen (A.T.V.K.), Hoogovens
Berekeningen van een Platenkraan 15t x 29m geleverd door Sanders (computer uitdr. dd 1979 07 12)
Referentie lijsten van:
Electrische loopkranen
Offshore cranes
Grijperkranen voor Betonmortelcentrales en Betonfabrieken vanaf 1959
Electrisch-hydraulische kranen
Loopkranen <10t
Loopkranen >10t
Magneetkranen
(Half) Portaalkranen
Grijperdraaikranen
Hydraulisch gedreven kranen
Electrische loopkranen voor Hoogovens en Havenbedrijven

Verlinde kranen:
Export orders
Technische specificatie standaard 5t portaalgrijperdraaikraan
Tekening Portaal-Draaikraan 12t x 40m, tek. No. 49.000, A1
Tekening Gantry Crane 2x16t x 13,8/40/13,8m, tek. No. 25.000, A1
Tekening Pedestal for Offshore Crane DH40 voor K13-C, tek. No. 17634-40 A, A1
Foto Offshore platform K13-C, Pennzoil
Foto turbine hal met bovenloopkranen
Artikel uit Wereldmarkt no. 2 van 14 januari 1982 over de Offshore kranen van Sanders
Unibuild Container Crane 40t, specificatie bladen
Foto van Unibuild Container Crane, (2x)
Foto Offshore Crane type DH
Overzichtsvel voor kokerligger bepaling Sanders, leeg
Personeelsverslag 1975
Personeelsverslag 1976
100 jaar Sanders, map met diverse brochures huidig programma, (2x)
Presentatie map met brochures waarbij o.a. hefmagneten, Lifket kettingtakels, radar kraanbeveiligingen en
Sea Maintenance Services


Brochures:
Offshore Cranes type DH15-50, DH25-100 en DH40-100
Explosion proof Offshore Cranes general information (eerste reeks Offshore crane)
Container Bokkraan 37t x 27m
Bokkraan voor scheepssecties 80t
Grijper topkraan 6t x 24m
Diesel-Hydraulic Crane 87t
Portaalkraan voor scheepssecties 40t x 30m
Portaalkraan 25t x 20,4m
Portaalkraan 5t x 20m
Portaal/Bokkranen, algemene informatie
Standaard draaikraan met standaard draaibaar magneetjuk 14t x 17m
Bovenloopkranen algemene informatie
Bovenloopkranen 80t x 27,5m en 40t x 27,5m
Bovenloopkraan 90t x 25,35m
Bovenloopkraan 100t x 24m
Diesel-Hydraulic Crane for survey vessel 50t x 14m
Draaikranen; grijpertopkraan 6t x24m, standaard grijperdraaikraan 5t x 20m, grijpertopkraan 3t x 20m,
grijperdraaikraan 5,5t x 20m, grijperwagendraaikraan 6t x 18m, explosieveilige spildraaikraan 2t x 12m
Leveringsoverzicht kranen, material handling, hydraulic presses, lifting equipment
Offshore Cranes general information, codes and standards
Russische company profile
Brugkraan 32t x 13,8/40/13,8m
Unibuild Container Crane 40t
Transportinrichtingen algemene informative
Hydraulische dieptrekpersen
Verlinde hangkraan type “C.O.”
Verlinde bovenloopkraan type “Z”
Artikel uit De Nederlandsche Werkgever Transportinrichtingen 17

Schlösser & Feibusch Akt. Ges. Düsseldorf-Hafen:
Leveringsoverzicht hijswerktuigen

Siemens:
Omschrijving van de electrische installatie van een 1500t Bokkraan bij Kockums

Thole:
Verkoopresultaten 1985, 1986, 1989, 1990
Afscheidsprogramma van Th. ter Pelle en jubileum viering met reis naar Parijs in 1990
Kranen project map 1986 voor de Hoogovens van 3 bovenloopkranen van 16, 40 en 55 ton
Map met berekeningen diverse kranen
Map met bedrijfsnormalisatie
Artikel uit De Nederlandsche werkgever Staalconstructies 91

WMG:
Leveringsoverzicht
Tekeningen spoorwegkranen, raillegkranen
Scheepskranen

Diversen:
Moderne gelaste staalconstructies en de Nederlandse kraanbouw door Prof. Ir. G. Prins en ir. P. Akerboom, uit Lastechniek no. 6L juni 1964.
Moderne vormen en constructies bij de bouw van loopkranen door J.W. Nellen Ing, uit PT 19-2-‘64/143a
Brugkraan van de VAM gebouwd door de NKM, uit PT.w 30(1975) nr. 10-307
Schuiven en bewegingswerken in de stormvloedkering Oosterschelde
Kranen I en II, diverse kraantype tekeningen op speciaal papier
Constructiestaalsoorten van Dikema & Chabot, 1988
Service Motowlift, Fork-Lift Truck met benzine motor, Nederlands product
A. van der Spek Mzn, handelsmaatschappij v/h, Catalogus no 539 met o.a. hijswerktuigen
Richards & Wallington International NV, brochure kraanverhuur

Literatuurlijst als PDF

De Nieuwsbrieven in PDF staan hier onder.

naar boven
naar boven

tot hier rev. 6 Lit

tot hier rev. 7 Lit.

tot hier rev. 8 Lit.

naar boven
naar boven
NIEUWSBRIEF 2017-1
NIEUWSBRIEF 2018-2
NIEUWSBRIEF 2018-1
NIEUWSBRIEF 2018-3
Themanummer Mobiel Erfgoed 2011
Artikel in Heemschut 2015
Windas in de Boterhal Hoorn 2015
Hijskranen als Industrieel Erfgoed 2016
Themanummer Erfgoed 2018
Tijdschrift Historische Geografie 2018
NIEUWSBRIEF EXTRA
NIEUWSBRIEF 2019-1
NIEUWSBRIEF 2019-2
NIEUWSBRIEF 2019-3
NIEUWSBRIEF 2019-4
NIEUWSBRIEF 2019-5
NIEUWSBRIEF 2020-1
NIEUWSBRIEF 2020-2
NIEUWSBRIEF 2020-3
NIEUWSBRIEF 2020-4
NIEUWSBRIEF 2021-S1
NIEUWSBRIEF 2021-1
NIEUWSBRIEF 2021-2
NIEUWSBRIEF 2021-3
NIEUWSBRIEF 2022-1
NIEUWSBRIEF 2022-2
NIEUWSBRIEF 2022-?
NIEUWSBRIEF 2022-3
NIEUWSBRIEF 2023-1
NIEUWSBRIEF 2023-2
NIEUWSBRIEF 2021-4
NIEUWSBRIEF 2023-3
NIEUWSBRIEF 2024-1
NIEUWSBRIEF 2024-2
Literatuur naar boven naar boven naar boven naar boven